PRENUMERATA SUDARANT AUTOMATINIO MOKĖJIMO SUTARTĮPradžia | Kaina | Rašykite mums | Dažnai užduodami klausimai

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informuojame, kad UAB Lietuvos rytas prenumeratos sutarties vykdymo užtikrinimo tikslu tvarkys šiuos prenumeratą užsakančio asmens duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį ir, jei prenumeratos gavėjas yra kitas asmuo, šiuos prenumeratos gavėjo asmens duomenis: vardą, pavardę ir pristatymo adresą. UAB Lietuvos rytas prenumeratos teikimo užtikrinimo tikslu perduos spaudos platintojams šiuos prenumeratos gavėjo asmens duomenis: vardą, pavardę ir pristatymo adresą. Informuojame, kad tvarkyti nurodytus asmens duomenis yra būtina siekiant įvykti prenumeratos sutartį ir be jų ši sutartis negalėtų būti įvykdyta.

Taip pat pateikiame informaciją, kad UAB Lietuvos rytas, siekdamas teisėtų interesų, t. y. informuodamas savo klientus apie prenumeratos pasiūlymus, tvarkys šiuos asmens duomenis: pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Pažymime, kad Jūs bet kuriuo metu galite nesutikti, kad šiuos Jūsų asmens duomenis naudotume informacijos apie prenumeratos pasiūlymus siuntimo tikslu.

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prenumeratos sutarties vykdymo laikotarpį ir penkis metus jam pasibaigus, o po to – ištrinami.

Taip pat informuojame, kad pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Jūsų turite teisę prašyti, kad UAB Lietuvos rytas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, juos ištaisytų, ištrintų, apribotų jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Jeigu turite klausimų ar prašymų, kviečiame kreiptis į UAB Lietuvos rytas adresu Gedimino pr. 12A, 01103 Vilnius, telefonu Nr. 8-5 274 36 00 arba elektroninio pašto adresu daily@lrytas.lt.